hits

Så sitter æ å leser lovverk igjen: rettigheter som elev.

Men synnes det er posetivt å lese lovverk, med tanke på hva jeg kan hjelpe andre med.   Med tanke på hvor viktig jeg synnes det er, men noe må jeg bare henvise videre. Fordi jeg er ikke noe advokat.  Men en som har å lese lovverk som hobby.   Inntressen kom i 2006, å har siden da vært en del av midt liv.  Men har siste tiden blitt avhening av og spise Ostepop å lese lovverk.  Uten denne produket, virker det for meg at jeg bruker lengre tid.  Noe som sikkert nok ikke er sant.   

 

- Hvilken rettigheter har du som elev rett på?  

http://eloint.no/infosider/for-elever-i-videregaende-opplaering/rettigheter-og-plikter-for-elever/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

 

ja, lovverket kan være omfattens. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

En offentlig dagbok med mer =)